Podstawowa zasada działania baterii


Bateria to urządzenie, które magazynuje energię chemiczną i przekształca ją w elektryczność. Nazywa się to elektrochemią, a układ, który stanowi podstawę baterii, nazywa się ogniwem elektrochemicznym.

Bateria może składać się z jednego lub kilku ogniw. Każde ogniwo elektrochemiczne składa się z dwóch elektrod oddzielonych elektrolitem. Elektryczność jest rodzajem energii wytwarzanej przez przepływ elektronów. W ogniwie elektrochemicznym elektrony powstają w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej na jednej elektrodzie, a następnie przepływają do drugiej elektrody, gdzie są wykorzystane. Elektrony przepływają z jednej elektrody zwanej anodą lub elektrodą ujemną do katody elektrody dodatniej. Są to na ogół różne rodzaje metali lub związków chemicznych. Niektóre popularne baterie są przeznaczone tylko do jednorazowego użytku. Podróż elektronów z anody na katodę jest jednokierunkowa, lub elektrody wyczerpią się, gdy uwolnią jony dodatnie lub ujemne do elektrolitu. Czasem też nagromadzenie produktów reakcji na elektrodach uniemożliwia kontynuację reakcji, która jest zakończona.

Akumulatory zmieniły sposób, w jaki byliśmy w stanie korzystać z różnych urządzeń elektrycznych. Akumulatory możemy ładować dzięki czemu możemy wykorzystywać je wiele razy, po doładowaniu mogą przez długi czas zasilać różnego rodzaju urządzenia. Dobrym przykładem jest akumulator litowo jonowy w telefonie komórkowym. Dzięki niemy będziemy mogli korzystać z telefonu komórkowego, po rozładowaniu akumulatora możemy podłączyć telefon do ładowania. Warto zwrócić uwagę aby nie dopuszczać do całkowitego rozładowania telefonu, ponieważ może być to szkodliwe dla baterii. Należy ładować ją kiedy jej pojemność będzie wynosiła 20-30%. Oczywiście baterie tego rodzaju znajdziemy w wielu innych urządzeniach takich jak przykładowo odkurzacze autonomiczne. Baterie tego rodzaju mogą posiadać różną pojemność, producenci akumulatorów dążą do zwiększania pojemności i żywotności baterii, dzięki czemu będziemy mogli dłużej korzystać z różnego rodzaju urządzeń.