Leczenie operacyjne halluksa


Leczenie operacyjne halluksów jest jedną z opcji terapeutycznych dla pacjentów cierpiących na nasilone zniekształcenie palucha stopy.

Operacja jest rozważana, gdy inne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub gdy deformacja jest zaawansowana i powoduje znaczny dyskomfort oraz ograniczenia w normalnym funkcjonowaniu.

Leczenie operacyjne halluksa

Metody operacyjne leczenia halluksów

Procedura leczenia operacyjnego halluksa ma na celu przywrócenie prawidłowej anatomii stopy, poprawę funkcji stawu palucha oraz zmniejszenie bólu i innych dolegliwości związanych z deformacją. Istnieje kilka różnych technik operacyjnych, które mogą być stosowane w zależności od stopnia zaawansowania halluksów, wieku pacjenta i preferencji chirurga. W niektórych przypadkach, gdy deformacja halluksa jest powiązana z luźnymi więzadłami czy osłabioną torebką stawową, konieczne może być przeprowadzenie rekonstrukcji tych struktur. W ramach tej procedury, chirurg może wzmacniać więzadła i napinać torebkę stawową, aby przywrócić stabilność i poprawić funkcję stawu palucha.

Osteotomia jest to jedna z najczęstszych technik chirurgicznych stosowanych w leczeniu halluksów. Polega ona na precyzyjnym przecięciu kości w celu zmiany kąta nachylenia i przywrócenia prawidłowej pozycji. Osteotomia może być przeprowadzana na kości śródstopia lub na kości palucha. Po przeprowadzeniu osteotomii, kości są stabilizowane przy użyciu implantów, takich jak płytki, śruby lub druty. Oprócz przeprowadzenia osteotomii, chirurg może również przeprowadzić korekcję tkanek miękkich, takich jak ścięgna, więzadła czy torebka stawowa. Może to obejmować skracanie lub wydłużanie ścięgien, wzmacnianie lub osłabianie mięśni, lub skracanie torebki stawowej w celu przywrócenia równowagi i stabilności stopy.

Jeśli mamy bolesne haluksy operacja jest najlepszym rozwiązaniem, szczególnie w zaawansowanych stadiach zmian palucha stopy. W przypadkach, gdy halluks jest powiązany z bolesnymi naroślami kostnymi, takimi jak narośl kości śródstopia (osteofit), chirurg może przeprowadzić procedurę usunięcia tych narośli. Usunięcie narośli może przynieść ulgę i zmniejszyć ucisk na otaczające struktury. Po operacji halluksa pacjent przechodzi okres rekonwalescencji, który jest zwykle zależny od rodzaju przeprowadzonej operacji.