Co możesz zrobić, gdy odwiedzi cię komornik


Komornik może odwiedzić twój dom, jeśli nie spłacasz swoich długów, takich jak rachunki, spłata rat kredytów i pożyczek, podatki, mandaty za parkowanie, grzywny sądowe, zaległe alimenty.

Możemy również spodziewać się wizyty komornika, jeśli zignorujemy pisma informujące, że zostanie wdrożone postępowanie komornicze i windykacja długu. Komornik może również odwiedzić twój dom z innych powodów, na przykład w celu doręczenia pism sądowych lub złożenia zawiadomień i wezwania.

Co możesz zrobić, gdy odwiedzi cię komornik

Jak komornik może dokonać windykacji długów

Jeśli uważasz, że komornik może cię odwiedzić w celu odzyskania długów, możesz temu zapobiec, płacąc należne pieniądze. Możesz nawet zostać aresztowany i postawiony przed sądem, jeśli nie spłacisz długów, takich jak grzywny lub mandaty karne. Jeśli nie możesz od razu spłacić wszystkich należności, porozmawiaj z komornikiem o tym, jak możesz zwrócić pieniądze. Zazwyczaj możliwe jest rozłożenie płatności na raty, o ile wierzyciel wyrazi taką zgodę. Jeśli nie masz pieniędzy na spłatę zadłużenia, komornik może zabrać część twoich rzeczy, sprzedać je na licytacji komorniczej, aby spłacić długi i pokryć swoje opłaty.

Komornicy w ramach windykacji niespłaconych długów mogą zabrać luksusowe przedmioty, na przykład telewizor lub konsolę do gier, biżuterię czy samochód. Nie mogą natomiast zabrać twoich rzeczy osobistych lub potrzebnych do pracy czy nauki, jak ubrania czy narzędzia, lub przedmiotów należących do innych osób. Jeśli coś jest łatwe do usunięcia bez powodowania uszkodzeń, komornicy mogą to zabrać.

Jeśli szukasz usług komornika, więcej informacji znajdziesz na stronie https://komornik-zielinska.pl/. Komornik ma uprawnienia do windykacji długu. Niektórzy komornicy pracują w imieniu prywatnych osób czy firm, niektórzy prowadzą działalność na własny rachunek, a niektórzy pracują dla sądów. W większości przypadków komornik może zostać wysłany do twojej nieruchomości w celu windykacji dopiero po podjęciu działań sądowych. Nie ma formalnego limitu liczby wizyt, których może dokonać komornik. Zwykle dzwonią kilka razy i ostatecznie zwracają nakaz do sądu lub władz lokalnych, jeśli nie mogą wejść do twojej nieruchomości lub przejąć kontroli nad towarami.