Geodeta zajmuje się różnego rodzaju pomiarami terenu


Geodeci oprócz wykonywania planów i pomiarów dla właścicieli nieruchomości i deweloperów mogą również wykonywać pomiary budowlane.

Jest to pomocne przy planowaniu dróg i budynków, ponieważ nachylenie i inne warunki terenu mogą wpływać na poziom trudności, a nawet możliwość powstania niektórych projektów budowlanych. Uwzględniają również wszelkie podziemne części przedsięwzięcia, na które może mieć wpływ geografia terenu, przykładowo rodzaj gleby lub obecność podłoża skalnego czy strumieni. Geodezja hydrograficzna bada ląd w zbiornikach wodnych i wokół nich. Obejmuje to mapowanie linii brzegowych, koryt rzek i dna morskiego. Informacje te są pomocne dla wojska, ale także dla deweloperów planujących projekty nadbrzeżne lub dla przedsiębiorstw budujących mosty lub inne konstrukcje w pobliżu brzegu. Szczególnie w przypadku mostów i odwiertów ukształtowanie terenu pod wodą może być krytyczne. Geodeci mierzą głębokość wody, zaznaczają wzorce erozji i oceniają również ryzyko nawigacyjne. Geodeci środowiskowi mapują niezagospodarowane tereny, często wskazując obszary zamieszkane przez zagrożone gatunki zwierząt. Mogą również badać obszary skażone materiałami niebezpiecznymi lub obszary dotknięte przez burzę, powódź lub pożar. Dla osób prywatnych geodeci przeprowadzają badania zmian w granicach nieruchomości, określają lokalizację budynków, topografię i nachylenia terenu. Wyznacza również prawidłowe granice działek i dokonuje ich podziału.

Współczesna geodezja wykorzystuje obrazowanie satelitarne i lotnicze do pomiaru dużych części Ziemi.

Geodeta to popularny zawód, więc bez problemu znajdziesz usługi geodezyjne Zakopane, które będą odpowiednie do twoich potrzeb. Badania topograficzne określają lokalizację na nieruchomości elementów naturalnych i stworzonych przez człowieka. Funkcje te mogą obejmować budynki, ogrodzenia, media, stawy, rzeki, drzewa i elewacje. Badania topograficzne są często wykorzystywane przez inżynierów i architektów do planowania nowego zagospodarowania terenu.